Folketellingene for 1900 viser at Hageman Hansen bor på gården Langbraate sammen med sin kone Ingeborg Helene Olsdatter. De har to sønner, Hans født 1881 og Ole Kristian født 1888. De har også to døtre, Helga født 1892 og Inga M født 1895. På tidspunktet for tellingen var også Karoline Hansdatter på besøk fra Rygge, hun er søster av Hageman.

I folketellingene for 1865 finner vi Maren K Andersen og Martin Larsen på gården Askerud Strevop. De bor der sammen med sin sønn Anton Martinsen, som da er bare 2 år. På gården bor også en tjener ved navn Nils Johannesen, 16 år gammel. Ved siden av de fire personene huser gården 4 stort kveg, 1 hest, 1 får og de har poteter og korn.

I folketellingene for 1865 finner vi også gården Ruud, Ruudsplassen, hvor Christian Baltsersen bor med sin kone Ingeborg Evensdatter. De har døtrene Karen Alette på 12 år og Elen Mathea på 8 i tillegg til sønnene Hans Christian på 6 år og Samuel E på 15. På gården har de 2 stk stort kveg i tillegg til poteter og korn.

Går vi til folketellingene for 1900 finner vi gården Strævopbråten. Der bor nå enken Ingeborg Evensdatter sammen med sin datter Karen Alette Christiansdatter og sine to barnebarn Signe og Mina Nilsdatter som begge er født i 1892. De har fjærkre, kjøkkenhage og frukthage.

folketellingene for 1801 finner vi Eli Andersdatter og Lars Arnessen på gården Homøe, Gloppen i Vereid sogn. De bor der sammen med sine døtre Kari på 5 og Marthe på 1. Sønnen Torleif blir født året etter tellingen. På gården bor også Eli's foreldre Anders Thuessen og Marthe Jacobsdatter, deres sønn Niels og hans kone Oline Rasmusdatter. De har barna Rasmus på 6, Marthe på 4 og Anders på 2. Eli's søster Klara med sin mann Ole Giørgenssen bor også her med sine barn Giørgen på 4 og Mari på 2.

På gården Solem samme sted finner vi Elie Stephansdatter og Erich Jonssen. De bor på gården til sin sønn Stephan og hans kone Mari Simonsdatter og deres barn Erich på 6, Peder på 3 og Kari på 1. Her bor også Elie og Erich's datter Ingebor sammen med sin mann Morthen Olssen og deres barn Rasmus på 3 og Rachel på 1. Deres datter Ane Ellen blir født i 1814. Det er til sammen 6 familier på Solem, og sammen med tjenere og noen foreldre utgjør de et antall av 38 personer.

Tø brødre bor på gården Vonestrand, Førde i Nøstdal sogn. Begge har familier. Den ene er Ingvald Erichsen med konen Martha Andersdatter og deres 4 barn Anders på 11, Lars på 8, Brithe på 6 og Massi (Ales) på 3. Den andre broren heter Elias, og hans kone Rachel Bertelsdatter. De har barna Bertel på 8, Ole på 4, Iver på 2 og Anna på 7.

Moses Mortensen
og hans kone Mari Pedersdatter finner vi på gården Tiønneland i Førde sogn. Her bor de sammen med sin datter Nelle på 10 og en mann ved navn Gunder Andersen som er "til huse hos dem". Han er 70 år ved tellingen.

Ved folketellingen i 1865
finner vi på gården Ekesæt, Bremanger, Ane Ellen med sin mann Torleif Larssen og deres to sønner Ole på 21 og Elias på 10 i tillegg til deres datter Lene på 13. De har 7 stk stort kveg, 5 stk får i tillegg til poteter og korn.

På Solem bor nå Ingeborg Erikdatter hos sitt barnebarn Anders Rasmussen og hans kone Dorthe Thomasdatter. Hennes sønn Rasmus Mortensen bor også på gården. Her bor også 3 tjenestefolk.

Ved folketellingen i 1900
bor på gården Stenhjem i Naustdal Madsie Ingebrigtsdatter hos sin sønn Aleksander. Hun oppgis å være født 1818, og er sengeliggende. Aleksander bor sammen med sin kone Eli Simonsdatter og deres 6 døtre og 1 sønn. Maria født 1884, Kristina født 1886, Inga født 1888, Sara født 1890, Elisa født 1893, Anna født 1895 og Isak født 1898. På gården har de kreatur og poteter men ingen fjærkre, bikuber, kjøkkenhage eller frukthage.

På gården Haugland finner vi Anders Herstad og hans kone Line Thorleifsdatter samt deres to barn Ivar Anderson født 1888 og Anna Andersdatter født 1891. Også Heline Andersdatter født 1830 bor på gården. Her er det korn, poteter og kreatur, men ingen fjærkre, bikuber, kjøkkenhage eller frukthage.

Går vi inn på arkivet for Emigranter fra Bergen 1874 - 1930 finner vi oppført i post 69467 Ivar Mathias Herstad. Han står oppført med fødeår 1888, fødested Gloppen, bosted Naustdal Førde. Han skal til Wisconsin og formålet er bedre fortjeneste. Hans yrke er gårdsarbeider, mens hans nye yrke er banearbeider. Han reiser til familie.