1 Anders Jensen
 2 Marthe Gulbrandsdatter
        Barn :
        Gulbrand Andersen
, født 08.04.1830 / død 16.02.1903

 3 Arne Arnesen
, født 09.01.0789
    gift 02.05.1815
 4 Marthe Larsdatter
, født 08.09.1799
        Barn :
        
Anne Arnesdatter, født 20.08.1820
        Live Arnesdatter, født 01.09.1824 / død 23.08.1909

 5 Lars Jensen
 6 Siri Larsdatter
        Barn :
        Lars Larsen, født 03.11.1824

 7 Helge Larsen, født sept 1801
    gift 14.11.1826
 8 Helene Pedersdatter, født jun 1804 / død 27.12.1855
        Barn :
        Sirine Helgesdatter, født 16.08.1827
        Gurine Helgesdatter, født 26.09.1830
        Live Helgesdatter, født 23.03.1834
        Marthea Helgesdatter, født 18.08.1835
        Lars Helgesdatter, født 13.03.1840
        Martinius Helgesdatter, født 02.06.1845
        Helene Mathea Helgesdatter, født 05.06.1848


 9 Gulbrand Andersen
     gift
10 Live Arnesdatter
        Barn :
        Mathea Gulbrandsdatter, født 21.11.1851
        Anton Gulbrandsen, født 20.12.1853
        Anne Gulbrandsdatter, født 17.06.1855
        Oline Gulbrandsdatter, født 13.05.1858
        Even Gulbrandsdatter, født 20.07.1860
        Lina Gulbrandsdatter, født 02.12.1862
        Gina Julia Gulbrandsdatter, født 01.07.1867

11 Lars Larsen
      gift 15.02.1854
12 Sirine Helgesdatter
        Barn :
        Lars Larsen, født 12.04.1854
        Helene (tvilling) Larsdatter, født 02.10.1855
        Syverin (tvilling) Larsen, født 02.10.1855 / død før 1862
        Mathea Larsdatter, født 11.05.1858
        Lavine Larsdatter, født 01.04.1860
        Syverin Larsen, født 02.10.1862
        Ottine Larsdatter, født 16.07.1865

13 Anton Gulbrandsen
      gift 06.11.1876
14 Helene Larsdatter
        Barn :
        Lars Antonsen, født 25.02.1877
        Gulbrand Antonsen, født 14.06.1879
        Syverin Antonsen, født 30.09.1881
        Ludvig Antonsen, født 27.11.1883
        Martin Antonsen, født 25.09.1885
        Anna Antonsdatter, født 16.01.1887
        Haakon Antonsen Nygaardsmoen, født 29.03.1891
        (tvilling med Anton)
        Anton Antonsen, født 29.03.1891
        (tvilling med Haakon)

Lina Emilie Johansdatter Sannem giftet seg for 2.gang etter å ha mistet sin mann i 1912. Hun giftet seg med sin gårdsdreng Haakon Antonsen Nygaardsmoen.   De fikk 3 barn før Lina døde 21.09.1922. Haakon døde 08.04.1962
Haakon Antonsen Nygaardsmoen
gift 07.11.1814
Lina Emilie Johansdatter Sannem
        Barn :
        Helene Nygaardsmoen, født 10.10.1914 / død 02.12.1994
        Alma (Aline) Nygaardsmoen, født 28.04.1916
        Agnes Nygaardsmoen, født 04.04.1918

Agnes Nygaardsmoen sammen med sin datter Inger og svigersønn Aage
1 Helene Nygaardsmoen, født 10.10.1914 / død 02.12.1994
    gift 11.12.1937
    Gudbrand Løkkemoen, født 11.04.1904 / død 05.02.1999
        Tordis Løkkemoen, født 04.01.1934
        gift 19.11.1955
        Karl Bergom, født 27.07.19?? / død 18.08.1980
                Marit Bergom, født 10.02.1957
        1)        gift 15.06.1979 (skilt)
                Bjørn Gulbrandsen, født 06.02.1958
                        May Helen Gulbrandsen, født 05.12.1979
        2)        gift
                Roland Lukkassen, født 02.09.1955
                        Julie Bergom Lukkassen, født 10.06.1990
                Karl Åge Bergom, født 16.05.1958
                gift
                Tove Børresen, født 27.09.1963
                        Eirik Børresen Bergom, født 27.06.1988
        Kirsten Løkkemoen, født 15.01.1939
        gift
        John Granheim, født 18.05.1938
                Tor Harald Granheim, født 29.03.1963
        1)        gift 08.08.1981 (skilt)
                Kari Hansen, født 10.03.1963
                        John Marius Granheim, født 06.01.1982
                        Stine Marie Granheim, født 23.12.1987
        2)        gift 12.11.1999
                Toril Holvik, født 10.08.1954
                Wenche Granheim, født 24.02.1965
                gift
                Morten Engen, født 06.08.1962
                        Siw Granheim Engen, født 27.07.1989
                        Sindre Granheim Engen, født 09.01.1993
                Steinar Granheim, født 22.05.1968
                gift 23.07.1988
                Wenche Nilsen, født 14.07.1968
                        Tonje Nilsen Granheim, født 23.12.1987
                        Jørgen Nilsen Granheim, født 07.06.1992
                        Ulrik Nilsen Granheim, født 30.06.1996
        Anne Lise Løkkemoen, født 09.05.1941
        gift 02.09.1967
        Øivind A. Larsen, født 16.10.1936
                Tone Løkkemoen Larsen, født 14.12.1968
                gift 05.09.1997
                Rolf Arne Halvorsen, født 06.07.1968

2 Alma ( Aline ) Nygaardsmoen
, født 28.04.1916

3 Agnes Nygaardsmoen
, født 04.04.1918
    gift 17.12.1953
    Harry Lillegaard, født 24.01.1921 / død 17.12.1979
        Knut Lillegaard, født 13.01.1955 / død 30.04.1977
        Terje Lillegaard, født 02.09.1958
        Inger Lillegaard, født 10.02.1944
        gift
        Frode Eriksen
                Laila Eriksen, født 01.09.1965
        1)        gift
                Tore Toresen
                        Nina Toresen, født 19.02.1988
        2)        gift
                Aage Grøndahl, født 04.08.1945
                        Bernt Håken Grøndahl, født 19.10.1974