1 Jens Klaussen Fluge
 2 Synneve

 3 Ingvald Erichsen
   
født ca 1762
    gift 1786
 4 Martha Andresdatter

 5 Ole Halvorsen
   
født ca 1734
    død 1806
 6 Oline Steffensdatter

 7 Moses Mortensen Espeland
   
født 1750
    gift 1787
 8 Marie Pedersdatter
   
født ca 1747

 9 Arne Larsson
   
født 1722
    død ca 1810
10 Kari Olsdatter
    født 1725
    dld 1793

11 Anders Thuesson
    født 1735
    gift 1764
    død ca 1824
12 Marthe Jacobsdatter
    født ca 1737

13 Ole Hjorteseter
14 Ragnhild Rasmussen

15 Erik Jonssen Solheim
    født 1737
    død 1809
16 Eli Steffensdatter Heimset
   
født 1735

   
    
17 Anders Jensen Quamme
    født 1789
    gift 1818
    død 1862
18 Ales Ingvaldsdatter
    født 1799
    død 1889

19 Ingebrikt Olsen
    født 1791
    død 1868
20 Nille Mosesdatter
    født ca 1791
    død 1868

21 Lars Arnesen
   
født ca 1758
    død 1814
22 Eli Andersdatter
   
født 1767
    død 1849

23 Morten Olsen
    født 1756
    død 1831
24 Ingeborg Eriksdatter
    født 1778
    død 1868
25 Ingvald Andreas Andersen
    født 1825
    gift 1859
26 Madsie Ingebriktsdatter
    født 1819
    død 1907

27 Torleif (Tellef) Larsen
    født 1803
    gift 1845
    død 1885
28 Anne (Ane Ellen) Mortensdatter
    født 1814
    død 1887
29 Anders Nikolai Ingvaldsen Herstad
    født 1859
    gift 1887
    død 1944
30 Lene Marie Torleifsdatter Ekeseth
    født 1852
    død 1934

31 Anna Karoline Herstad
    født 1891
    gift 1919
    død 1957

 1 Jens og 2 Synneve's barn :
    Claus Jensen født ca 1777
    Gunilde Jensdatter født ca 1787
    Anders Jensen, født 1789 ( nr 17 )

 3 Ingvald og 4 Martha's barn :
    Brithe Ingvaldsdatter født ca 1790
    Anders Ingvaldsen født ca 1793
    Lars Ingvaldsen født ca 1795
    Ales Ingvaldsdatter født 1799 ( nr 18 )

 5 Ole og 6 Oline's barn :
    Ingebrikt Olsen født 1791 ( nr 19 )
   
Helene Olsdatter født ca 1793

 7 Moses og 8 Marie's barn :
    Nille Mosesdatter født ca 1791 ( nr 20 )

 9 Arne og 10 Kari's barn :
    Ole Arnesen født ca 1749
    Lars Arnesen født ca 1758 ( nr 21 )

11 Anders og 12 Eli's barn :
    Niels Andersen født ca 1764
    Eli Andersdatter født 1767 ( nr 22 )

13 Ole og 14 Ragnhild's barn :
    Morten Olsen født 1756 ( nr 23 )

15 Erik og 16 Eli's barn :
   
Stephan Eriksen født 1767
    Ingeborg Eriksdatter født 1778 ( nr 24 )

17 Anders og 18 Ales's barn :
    Anders Andersen født 1822
    Ingvald Andreas Andersen født 1825 ( nr 25 )
    Malene Andersdatter født 1828
    Helene Oline Andersdatter født 1831
    Gabriel Andreas Andersen født 1837
    Steffine Oline Andersdatter født 1840

19 Ingebrikt og 20 Nille's barn :
    Madsie Ingebriktsdatter født 1819 ( nr 26 )
    Marie Ingebriktsdatter født 1822
    Morten Christian Ingebriktsen født 1824
    Oline Maria Ingebriktsen født 1829
    Rasmus Henrich Ingebriktsen født 1831

21 Lars og 22 Eli's barn :
   
Kari Larsdatter født 1796
    Marthe Larsdatter født 1799
    Torleif ( Tellef ) Larsen født 1803 ( nr 27 )

23 Morten og 24 Ingeborg's barn :
    Rasmus Mortensen født 1798
    Rachel Mortensdatter født 1800
    Anne ( Ane Ellen ) Mortensdatter ( nr 28 )
25 Ingvald Andreas og 26 Madsie's barn :
    Anders Nikolai Ingvalds. Herstad født 1859 ( nr 29 )
   
Alexander Mathias Ingvaldsen født 1861
    Nille Johanne Danhilde Ingvaldsdatter født 1865

27 Torleif ( Tollef ) og 28 Anne ( Ane Ellen )'s barn :
    Ole Torleifsen født 1845
    Oline Torleifsdatter født 1847
    Lene Marie Torleifsdatter Ekeseth født 1852 ( nr 30 )

29 Anders Nikolai og 30 Lene Marie's barn :
    Ivar Mathias Herstad født 1888
    Anna Karoline Herstad født 1891 ( nr 31 )

31 Anna Karoline Herstad

Lene Marie og Anders Nikolai med sin datter Anna Karoline.